Boeken bij de goede bibliotheek ingeleverd?

Boeken bij de goede bibliotheek ingeleverd?

Regelmatig komt het voor dat boeken van onze bibliotheek worden ingeleverd bij de Openbare bibliotheek. Omdat ze daar via een “brievenbus” kunnen worden ingeleverd wordt pas later bemerkt dat de boeken uit onze bibliotheek komen. Op zich geen probleem want de boeken komen wel weer terug, maar meestal later met als gevolg dat er boete moet worden berekend. Dit kunt u besparen door alert te zijn waar de boeken moeten worden ingeleverd.

Samenvatting uitslag enquête

Samenvatting uitslag enquête Chr. Bibliotheek de Aker.

Onderstaand een samenvatting van de uitslag van de gehouden enquête. De uitkomst stemt ons tevreden en wij zullen dit gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren.

Er zijn relatief weinig enquêtes (24) teruggekomen, maar ondanks dat is er wel een lijn in te ontdekken. Het merendeel van de bezoekers is vrouw en in de leeftijdscategorie 22 – 64 jaar. Het opleidingsniveau is gelijkmatig verdeeld over de categorieën. 20% van de deelnemers is tevens lid van de openbare bibliotheek. De prijs van een abonnement wordt over het algemeen redelijk genoemd. Tweederde komt eens in de drie weken en eenzelfde deel geeft aan dat de duur van een bezoek varieert van 15 tot 30 minuten.

De meeste bezoekers geven aan dat zij in de bibliotheek komen voor het lenen van romans ter ontspanning. De helft geeft aan soms voor een boek te komen in de categorie geestelijk, vakantiebestemming of opvoeding. Veel van de deelnemers waarderen het dat tijdschriften kunnen worden geleend. 40% neemt precies het aantal boeken mee dat is toegestaan, iets meer leent minder dan toegestaan. Van de deelnemers geeft een groot aantal aan dat het regelmatig voorkomt dat een boek naar keuze blijkt te zijn uitgeleend. Toch kiest men niet altijd voor het reserveren van het betreffende boek.

Over het algemeen wordt geoordeeld dat er een goed aanbod is van romans en tijdschriften. Over informatieve en theologische boeken is men meer neutraal gestemd.
Over de dienstverlening en de waardering van de medewerkers zijn de deelnemers positief gestemd, vragen worden naar tevredenheid beantwoord, een opsteker voor onze medewerkers.
De toegankelijkheid wordt als goed beoordeeld. De openingstijden zijn voldoende tot ruim voldoende. Een enkeling heeft aangegeven graag ruimere openingstijden te zien.

Een greep uit de overige opmerkingen:

  • Meer boeken van nederlandse auteurs.
  • Meer boeken over levensbeschrijvingen personen (geestelijk leven).
  • Boeken die terugkomen niet direct opruimen.
  • Gezellige sfeer, fijn dat er een christelijke bibliotheek is.
  • Duidelijke communicatie over vakantieperiode.