Skip to content

Over ons

Onze bibliotheek

Onze bibliotheek kent een lange voorgeschiedenis. In de eerste jaren werden boeken uitgeleend aan leden van de jeugdvereniging. Later kon iedereen boeken lenen, waarbij men betaalde per geleend boek. Ook is toen de naam Christelijke volksbibliotheek geïntroduceerd. Nog weer later werd het Christelijke Bibliotheek De Aker. Ons voornaamste doel is het uitlenen van verantwoorde boeken, die in overeenstemming zijn met de waarden en normen die de Bijbel ons aanreikt.

Onze bibliotheek geniet regionale bekendheid. Onder onze lezers  tellen we verschillenden uit bijv.  Ermelo en Nijkerk.

In een tijd  waarin de beeldcultuur steeds meer gaat overheersen willen wij graag het lezen van goede boeken stimuleren.

Verantwoord aanbod

Een speciale bestelcommissie beoordeelt welke boeken geschikt zijn voor onze bibliotheek. We kijken vooral kritisch naar de boeken voor de jeugd. Wij kunnen stellen dat wij een groot aanbod van kinderboeken hebben, die u met een gerust hart uw kinderen kunt laten lezen.

Ook hebben we een ruim aanbod wat betreft theologie, toerusting en diverse andere onderwerpen. Ook als volwassene kunt u bij ons goed terecht voor romans van voornamelijk christelijke schrijvers.

Bestuur en vrijwilligers

De Christelijke Bibliotheek de Aker is onderdeel van de hervormde gemeente Putten. De bibliotheek fungeert zoveel mogelijk zelfstandig met een eigen bestuur.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Johanna Alderliesten-van Wijncoop, voorzitter
  • Nely Klok-van Dijk, secretaresse
  • Meta van Keulen-van den Brink, penningmeester
  • Petra van Dalen-Bleijenberg, algemeen adjunct

Wij mogen ons verheugen in een grote groep (30) zeer gemotiveerde vrijwilligers, die dit werk met liefde doen. Dit blijkt ook wel uit het feit, dat verschillende medewerkers al meer dan 20 jaar meehelpen. 

Hebt u vragen, spreek ons gerust aan. We helpen u graag.